Acknowledgement | Journal of Cancer Research Updates


Lifescience Global would like to appreciate and thank all the reviewers and authors for their rigorous and conscientious efforts for the Journal of Cancer Research Updates. Below is the list of people who contributed towards the success of the journal during 2015.

Authors Reviewers
Ciro Comparetto
Carolina Alejandra Salazar
Chung-Pu Wu
Vladan Bajic
Liwu Fu-Yujie Xie
Hans Binder
Fulvia Gloria-Bottini
Maria Gazouli
Wen Li
Omar Dupuy
Tchin Darré
Reda Hemida
Saurabh Joshi
Ling-hua Meng
Du Lianfang
Bilikere Dwarakanath
Lada Zivkovic
Andrea Čabarkapa
Vladan Bajic
César Paz-y-Miño
Franco Borruto
Lydia Hopp
Henry Löffler-Wirth
Jeffery Bian
Xin Cai
Aihua Li
Dong  Li
Yong-Yu Liu
Eva-María Priego
Tong Shen
Qiusheng Si
Gui Su
Talele Tanaji
Ioannis K. Toliopoulos
Tao Xu
Francesco Ziglioli
Jing Liu
Mira Grdisa
Abdul Rashid Lone
Guan-Nan (Tiffany) Zhang
Liuya Wei
Jawed Kamal

Lifescience Global would like to appreciate and thank all the reviewers and authors for their rigorous and conscientious efforts for the Journal of Cancer Research Updates. Below is the list of people who contributed towards the success of the journal during 2014.


Authors Reviewers
Georgia Schilling
Glenn D. Prestwich
Jing Liu
Juan Seoane
Taosheng Chen
Rebecca C. Fry
Pedro Cuevas
Masahiro Toda
Marc C. Chamberlain
Wenxin Zheng
Edgardo S. Santos
Debabrata Barmon
Vincenzo Emanuele Chiuri
Mira Grdisa
Chao Lou
Kenichi Suda
Krzysztof Brzezinski
Gregory Russell-Jones
Yiping Han
Pankaj Deka
Sandhiya Selvarajan
Halkia Evgenia
Takuma Hayashi
Sandip K. Mishra
Fatih Altintoprak
Ali El-Shekeil
Stefan Laufer
Nikhil Vasdev
N. Kearney
Junsheng Cao
Tibor Hajto
Xin Wang
A. Anuradha
Masao Takatori
James W. Moor
Surya Bali Prasad
Anna Gu
Hüseyin Kadıoğlu
 Jun Wang
Mia Perez
Abdul Rashid Lone
Gorbunova Valentina Yurievna
Jiangting Hu
Alan Talevi
Brianna N. Harris
Asma Kassab
Hong Chen
Maximilian Mifsud and Massimo Abela
Ali Shamseddine
Caroline Page
Anne Walkham
Elizabeth Hopper-Borge
W. Balwierz
K. Pawinska-Wasikowska
Tatiana I. Bulycheva
Tao Xu
J.L. Layton
Jian-Wei Gu
Aydin Sav
Dong-Mei Zhang
Wen-Cai Ye
Li-Wu Fu
Daniel Man-Yuen Sze
Jian-Hong Zhong
Francesco Ziglioli
Youngman Oh
Xiang Chen
Edward H. Rowsell
Ladislav Novotny
Weihan Hu
Dmitry N. Andreev
You-Wen Qian
Bin Shan
Yujiro Naruse
Paul W. Read
Bruno Costa do Prado
Maurizio Bendandi
A.K. Bajpai
M. Bendandi
Marcos F. Dall’Oglio
Charles R. Ashby Jr
Simona Di Francesco
Zhi Shi
Chung-Pu Wu
Tong Shen
Feng Jin
Chris Zhang
Guan-Nan
Liuya Wei
Linghua Meng
Yuchun Luo
Yijun Wang
Jeffery Bian
Xiangyu Liu
Chung-Pu
Bo Zhang
Zhiqiang Wang
Hui Wang
Kamlesh Sodani
Amit K. Tiwari
Jun Xue
XingXiang Pu
Saradhi Mallampati
Vladan Bajic
Dongmei Zhang
Chao-Shun Yang
Chao Li
Donghui Kuang
John Chen
Yehong Kuang
Mian Chen
Yue-Li Sun
Huizhong Xu
Rishil Kathawala
Atsih Patel
Pranav Gupta
Xiao-Feng Cai
Bao-Xiong Zhuang
Tianxin Lin
Jiaqiong Wang
Nagaraju Anreddy
Wen Li
Dong-Hua Yang
Simona Di Francesco
Chao Cheng
Liwu Fu
Jonathan Sheps
Xin Cai
Tanaji T. Talele
Hardik Patel
Kapoor Khyati
Fung King leung
Suresh V. Ambudkar
Ai-Hua Li
Olorunseun O. Ogunwobi

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn